Jazzová interpretace

Podmínky pro přijímací řízení

 

  1. Teoretická část:

Prověření znalosti základů jazzové teorie. Vědomostní test v oblasti rozpoznávání akordických značek a jejich zápisu. Otázky z oblasti základních stupnic a modů a jejich užití. Kadence a jejich rozvedení. Harmonický zápis formy Blues. Základní přehled o jazzovém repertoáru a jeho autorech.

  1. Intonační část:

Poslech intervalů, akordů a modů a jejich analýza. Demonstrace schopnosti slyšet a vytvořit intervaly a základní typy kvintakordů a septakordů vokálním způsobem. Zápis melodie a rytmu vybraných ukázek. Intonační část je součástí praktické zkoušky a hodnocení zkoušky.

  1. Praktická část:

Blues – interpretace zvoleného tématu a improvizace v rámci jazzového idiomu a harmonie bluesové formy. Interpretace náhodně zvoleného jazzového standardu – hra témat z listu, improvizace na danou harmonii, u harmonických nástrojů také akordický doprovod v dané skladbě. Interpretace jazzového standardu dle vlastního výběru. Uchazeč je povinen přinést notový zápis daného standardu pro doprovodné hráče, kteří budou vybráni z řad pedagogů jazzového oddělení

  1. Všeobecný vědomostní test z jazzové historie.

 

Hodnocení zkoušky:

Teoretická část tvoří 10% celkového hodnocení;
Intonační část tvoří 10% celkového hodnocení;
Praktická část tvoří 70% celkového hodnocení;
Vědomostní test z jazzové historie tvoří 10% celkového hodnocení. 

 

VYHLÁŠKA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUPNĚ STUDIA