Jazzová interpretace

Podmínky pro přijímací řízení

Uchazeči se nebudou hlásit na jednotlivé obory jako v bakalářském stupni, ale do níže uvedených profilací bez ohledu na obor, který absolvovali v bakalářském stupni

Profilace instrumentální

  • Minimálně 3 skladby dle vlastního výběru instrumentálně s rytmickou sekcí nebo solo. -Prezentace tématu/konceptu projektu pro tuto specializaci.

Profilace kompozičně-aranžérská

  • Minimálně 3 autorské skladby či originální aranžmá skladeb dle vlastního výběru instrumentálně s rytmickou sekcí nebo solo. 
  • Prezentace tématu/konceptu projektu pro tuto specializaci.

 

Součástí přijímací zkoušky je zkouška z cizího neslovanského jazyka (A nebo N), jejíž výsledek tvoří 20% z celkového hodnocení. Zkouška z cizího jazyka je realizována jako písemný lexikálně-gramatický test na úrovni B 1+ SERR. V rámci testu se ověřuje i znalost odborného názvosloví z hudební oblasti.

Výsledek talentové zkoušky tvoří 80% z celkového hodnocení.