Hudební produkce

Přijímací zkouška musí prokázat zejména:

 • teoretické znalosti (dějiny hudby, dějiny kultury, estetika, filozofie umění)
 • hluboký rozhled a orientace v oblasti hudební produkce ČR i zahraničí
 • schopnosti reflexe oboru
 • odpovídající výsledky dosavadního působení uchazeče v oblasti hudební produkce a hudebního (kulturního) managementu (portfolio)
 • jazykové znalosti (angličtina povinně a další jazyk dle výběru uchazeče)
 • nosnost tématu uvažované disertační práce

Uchazeč předloží písemně literární rešerši pro zamýšlenou disertační práci v rozsahu 20 až 40 citací, které jsou relevantní k obsahu disertační práce v rozsahu 2 – 4 stran, která musí obsahovat charakteristiku obsahu a návrh způsobu zpracování včetně předběžného popisu příslušných praktických i studijních materiálů a zvolených postupů bádání.

Uchazeč zároveň předloží návrh zamýšleného praktického projektu a pedagogické činnosti. 

Informace o vypsané doktorské pozici
Jméno pozice: doktorské – PhD student (prezenční/ kombinovaná forma)
Oblast: Hudební produkce
Nástup: 10/2020
Studijní zaměření: symfonické orchestry

Hledáme kandidáty pro doktorské (PhD studium) pozice v týmu Katedry hudební produkce HF JAMU.

Náplní doktorské pozice je samostatný výzkum v rámci konkrétního výzkumného záměru, participace na vedení závěrečných kvalifikačních prací v oboru a dále pak výuka v rámci specializace. Studium je koncipováno na flexibilním kreditovém systému. Student si vytváří individuální studijní plán a může akcentovat příslušné studijní povinnosti v různých fázích studia. Součástí studia je realizace dvou hudebně producentských projektů a absolvování zahraniční stáže v délce alespoň jednoho měsíce. Délka trvání studia je stanovena na čtyři roky. 

Jsou otevřeny přihlášky pro níže uvedená témata:

 • Evropské symfonické orchestry v kontextu organizace a financování (možnost zaměřit se na vybrané regiony)
 • Americké symfonické orchestry v kontextu organizace a financování
 • Hudba a vzdělání (orchestrální akademie, budování posluchačské základny)
 • Operní provoz z hlediska managementu a financování
 • Nové technologie jako prostředek organizace koncertní činnosti 

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na

© JAMU 2020 |