Hudební manažerství

PODMÍNKY, PODKLADY A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 

 1. Požadované dokumenty a termíny jejich zaslání

Nejpozději do 30. listopadu 2020 uchazeč o studium vloží do IS JAMU strukturovaný životopis s aktuální fotografií.

 

Nejpozději do 18. ledna 2021 uchazeč o studium vloží do IS JAMU

  a) koncepci vlastního hudebního nebo hudebně-dramatického projektu
  b) charakteristiku studijní motivace (motivační dopis)
  c) aktuální fotografii

 

 1. Konzultační a poradenské hodiny pro zájemce o studium hudebního manažerství

    a) dne 26. 10. 2020 ve 13.00 hod. (Konzultace proběhne formou online konference. Zájemci o připojení se ke
         konferenci se přihlašují zde: https://is.jamu.cz/obchod/baleni/3602„)
    b) dne 11. 1. 2020 ve 13.00 hod. (Konzultace proběhne formou online konference. Registrovat se můžete nejpozději do 11. 1. 2021, 12.00. 
         Zájemci o připojení se ke konferenci se přihlašují zde:  https://is.jamu.cz/obchod/baleni/4241 )
 1. Kontakt

V případě problémů a otázek týkajících se přijímacího řízení prosím kontaktujte studijní oddělení (jarosova@jamu.cz).

 

 1. Přijímací řízení

  a) talentová zkouška (60 %)
  b) vědomostní test (20 %)  
  c) test z anglického jazyka (20 %)

Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, musí celkové požadavky přijímacího řízení splnit celkem alespoň na 80 %.

 

 1. Náležitosti přihlášky

Součástí přihlášky je

  1. strukturovaný životopis s aktuální fotografií
  2. koncepce vlastního hudebního nebo hudebně-dramatického projektu
  3. charakteristika studijní motivace (motivační dopis)
  4. aktuální fotografie

 

Další informace a všechny požadavky na jednotlivé dokumenty obsahuje tento dokument.