Hudební manažerství

PODMÍNKY, PODKLADY A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 

 1. Požadované dokumenty a termíny jejich zaslání

Nejpozději do 5. prosince 2021 uchazeč o studium vloží do IS JAMU

   a) Přihlášku 
   b) Strukturovaný životopis s aktuální fotografií
   c) Charakteristiku studijní motivace (motivační dopis)
   d) aktuální fotografii v samostatném souboru 

Nejpozději do 16. ledna 2022 uchazeč o studium vloží do IS JAMU

   a) koncepci vlastního hudebního nebo hudebně-dramatického projektu
   

 1. Konzultační a poradenské hodiny
  Konzultační a poradenské hodiny pro zájemce o studium hudebního manažerství proběhnou:
     a) dne 25. 10. 2021 od 13.00 do 15:30 hod. – Konzultace proběhne prezenční formou. V případě změny budou informace včas uvedeny na webu JAMU.
          Na závěr je připraveno překvapení.
     b) dne 10. 1. 2022 od 13.00 do 15:30 hod. –  (tento termín je určený především pro individuální konzultace ohledně jednotlivých projektů). 
   
 1. Kontakt

V případě problémů a otázek týkajících se přijímacího řízení prosím kontaktujte studijní oddělení (jarosova@jamu.cz).

 

 1. Přijímací řízení

  a) talentová zkouška (60 %)
  b) vědomostní test (20 %)  
  c) test z anglického jazyka (20 %)

Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, musí celkové požadavky přijímacího řízení splnit celkem alespoň na 80 %.

 

Další informace a všechny požadavky na jednotlivé dokumenty obsahuje tento dokument.