Hra na violu

Podmínky pro přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeč, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a zejména umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Přijímací zkouška probíhá formou recitálu na nástroj příslušné specializace.

1)  Jedna stupnice:

tříoktávová s příslušným rozloženým akordem a jeho obraty, rovněž tercie, sexty a oktávy v základních smykových charakterech.

2)  J. S. Bach:

dvě části ze sonát nebo partit pro sólové housle (v transkripci pro violu)
BWV 1001  nebo
BWV 1002  nebo
BWV 1003  nebo
BWV 1004  nebo
BWV 1005  nebo
BWV 1006  nebo
M. Reger: Suita č. 1 – 3 (dvě části)

3)  Dvě etudy:

a) jedna – J. Dont: Gradus ad Parnasum op. 35

b) jedna – J. Herold: Etudy nebo P. Lukács: Etudy nebo N. Paganini: Capriccia op. 1

4)  1. věta jednoho z následujících koncertů s kadencí podle vlastního výběru:

a)  Stamic: Koncert D dur – I. věta
b)  K. Vaňhal: Koncert C dur – I. věta
c)  K. Hoffmeister: Koncert D dur – I. věta

5)  Koncert:

celý koncert s doprovodem klavíru podle vlastní volby -např.: H. Vieuwtemps, N. Paganini (Grand Sonata), B. Martinů, B. Bartók, G. David, G. Enescu (koncertní kus), C. M. Weber (Rondo ungarese) apod.

 

Hra zpaměti je podmínkou.

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení, a pohovor orientovaný na současné dění v oblasti interpretační a na znalosti odborné hudební (notové) i hudebně teoretické literatury.

Klavírního doprovazeče si každý uchazeč zajistí sám.