Hra na violu

Podmínky pro přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeč, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a zejména umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Přijímací zkouška probíhá formou recitálu na nástroj příslušné specializace.

1)  Jedna stupnice:

tříoktávová s příslušnými rozloženými akordy, rovněž tercie, sexty a oktávy v základních smykových charakterech.

2)  Dvě etudy:

B.Campagnoli, J.Dont, J.Palaschko, J.Herold, M.Vieux, N.Paganini atd.

3)  Dvě kontrastní části z:

a) J.S.Bach: Sonáty a partity pro sólové housle (v transkripci pro violu, BWV 1001 – 1006)
b) J.S.Bach: 6 suit pro violoncello sólo (v transkripci pro violu, BWV 1007 – 1012)
c) M.Reger: Suita č. 1 – 3

4)  Jedna věta z následujících koncertů s kadencí a klavírním doprovodem (dle vlastního výběru):

a)  K.Stamic: Koncert D dur – 1. věta
b)  J.K.Vaňhal: Koncert C dur – 1. věta
c)  F.A.Hoffmeister: Koncert D dur – 1. věta

5)  Koncert nebo Sonáta (celé s klavírním doprovodem):

H.Vieuwtemps, N.Paganini, B.Martinů, B.Bartók, G.David, C.Forsyth atd.

 

Hra zpaměti je podmínkou.

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení, a pohovor orientovaný na současné dění v oblasti interpretační a na znalosti odborné hudební (notové) i hudebně teoretické literatury..

Klavírního doprovazeče si každý uchazeč zajistí sám.