Hra na violoncello

Podmínky pro přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeč, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a zejména umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Přijímací zkouška probíhá formou recitálu na nástroj příslušné specializace.

1)  Jedna stupnice:

durová v rozsahu čtyř oktáv, příslušný rozložený kvintakord, sextakord, kvartsextakord, zmenšený septakord, dominantní septakord, tercie, sexty a oktávy s použitím palcové polohy

2)  Dvě etudy:

a) jedna – D. Popper: Etudy op. 73, č. 9, 17, 20, 22 23
b) jedna – D. Popper: Etudy op. 73 (jiná než v bodě a) nebo A. Piatti: 12 capricií nebo J. J. F. Dotzauer: Etudy – č. 70 a výše

3)  J. S. Bach:

Preludium ze sólové suity č. 3 BWV 1009  nebo
Preludium ze sólové suity č. 4 BWV 1010  nebo
Preludium a Fuga ze sólové suity č. 5 BWV 1011  nebo
Preludium ze sólové suity č. 6 BWV 1012

4)  1. věta jednoho z následujících koncertů s kadencí podle vlastního výběru:

Haydn: C dur Hob. VII b/1  nebo
Haydn: D dur Hob. VII b/2  nebo
L. Boccherini I. věta z Koncertu B dur

5)  Koncert:

celý koncert skladatele romantického období s doprovodem klavíru podle vlastní volby – např. E. Lalo, C. Saint – Saëns, R. Schumann, A. Dvořák, P. I. Čajkovskij (Rokokové variace) apod.

 

Hra zpaměti je podmínkou.

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení, a pohovor orientovaný na současné dění v oblasti interpretační a na znalosti odborné hudební (notové) i hudebně teoretické literatury.

Klavírního doprovazeče si každý uchazeč zajistí sám.