Hra na varhany

Podmínky pro přijímací řízení – Hra na varhany

 
Tříletý bakalářský studijní program Hra na varhany a duchovní hudba předpokládá předchozí studium uchazeče, většinou na konzervatoři nebo hudebním gymnáziu. Není vyloučeno studium soukromé. Ke studiu v tomto programu je přijat student, který ve svém vystoupení u nástroje prokáže vysokou míru talentu, hráčské spolehlivosti, hudební představivosti a schopnosti zvukového ztvárnění (naregistrování) interpretovaných skladeb.
Součástí přijímacího řízení ve specializaci Hra na varhany není zkouška z varhanní improvizace, přesto je taková schopnost velmi vítána jako velký vklad pro pozdější praxi. Uchazeč rovněž při přijímacím řízení absolvuje test, kde musí prokázat své znalosti a přehled v oblasti kultury. Studium bakalářského programu Hra na varhany a duchovní hudba navazuje na dovednosti, jež si student osvojil v minulých letech, rozvíjí jeho schopnost samostatně a ve všech souvislostech studovat hudební repertoár a vede studenta k širším znalostem souvislostí historického a současného kontextu.

Požadovaný repertoár:

 1.    J. S. Bach:
     jedna závažná skladba (Preludium a fuga, Toccata a fuga, Fantazie a fuga, Passacaglia).
 2.    J. S. Bach:
     rychlá věta z triové sonáty nebo rozsahem a obtížností odpovídající chorál v triové formě.
 3.    J. S. Bach:
     chorální předehra s kolorovaným c. f.
 4.    Závažná skladba z období romantismu (19. století včetně M. Regera).
 5.    Skladba autora 20. století.

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.