Hra na varhany

Podmínky pro přijímací řízení

 1. J. S. Bach:
  jedna závažná skladba (Preludium a fuga, Toccata a fuga, Fantazie a fuga, Passacaglia).
 2. J. S. Bach:
  rychlá věta z triové sonáty nebo rozsahem a obtížností odpovídající chorál v triové formě.
 3. J. S. Bach:
  chorální předehra s kolorovaným c. f.
 4. Závažná skladba z období romantismu (19. století včetně M. Regera).
 5. Skladba autora 20. století.

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.