Hra na trubku

Podmínky pro přijímací řízení

Předvést:

 1. Etudy:
  1. jedna technická
  2. jedna přednesová
 2. Sonáta:
  např. P. J. Vejvanovský, B. Martinů (Sonatina).
  Je možno předvést jiné skladby obdobné obtížnosti.
 3. Koncert:
  J. Haydn: Koncert Es dur
 

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.

Klavírního doprovazeče si každý uchazeč zajistí sám.