Hra na lesní roh

Podmínky pro přijímací řízení

Předvést:

  1. Etudy:
    1. dvě technické
    2. jedna přednesová – výběr z etud J. F. Gallaye, H. Klinga,
      M. Alphonse (díl 4 a 5), O. Franze (Koncertní etuda)
  2. Dvě skladby dle vlastního výběru z různého slohového období

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.

Klavírního doprovazeče si každý uchazeč zajistí sám.