Hra na kytaru

Podmínky pro přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeč, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a zejména umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Přijímací zkouška probíhá formou recitálu na nástroj příslušné specializace.

1)  Stupnice:

dvě libovolné durové a k nim paralelní mollové stupnice – jednohlasé a v intervalech (tercie, sexty, oktávy, decimy), kadence.

2)  Etudy:

a) Heitor Villa Lobos – jedna etuda z 12 koncertních etud
b) jedna etuda dle vlastního výběru

3)  Koncertní program o délce 20 – 30 minut:

 – suita nebo části suity z díla J. S. Bacha
 – volný program – skladby z období klasicismu nebo romantismu
 – skladba dle vlastního výběru 20. nebo 21. století

 

 

Hra zpaměti je podmínkou.

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení, a pohovor orientovaný na současné dění v oblasti interpretační a na znalosti odborné hudební (notové) i hudebně teoretické literatury.