Hra na kontrabas

Podmínky pro přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeč, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a zejména umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Přijímací zkouška probíhá formou recitálu na nástroj příslušné specializace.

1)  Stupnice:

durová a paralelní mollová tříoktávová v základních smykových charakterech včetně dvojhmatů a rozložených akordů.

2)  Dvě etudy:

Simandl: Gradus ad Parnasum,
F. Černý: 30 Caprices,
F. Hertl: 20 studií nebo M. Gajdoš: Capriccia

3)  J. S. Bach:

dvě části ze sólových suit (transkripce pro kontrabas Tadeusz Pelczar) případně jiné nebo
Fryba: dvě věty ze Suity ve starém slohu nebo
M. Gajdoš: Preludium a fuga

4)  Dvě kontrastní věty ze sonát období baroka nebo klasicismu:

B.Marcello, H. Eccles, G. F. Händel, J. M. Sperger apod.

5)  Koncert:

celý koncert z období klasicismu nebo romantismu s doprovodem klavíru podle vlastní volby
Např.: J. K. Vaňhal, D. Dragonetti, K. Hoffmeister, J. M. Sperger, S. Kusevický apod.

 

Hra zpaměti je podmínkou.

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení, a pohovor orientovaný na současné dění v oblasti interpretační a na znalosti odborné hudební (notové) i hudebně teoretické literatury.

Klavírního doprovazeče si každý uchazeč zajistí sám.