Hra na klavír a klavírní pedagogika

Podmínky pro přijímací řízení

  1. Šedesátiminutový program ze skladeb nejméně tří stylových období na úrovni požadavků bakalářského koncertu v předchozím interpretačním studiu
  2. Pedagogický výstup (výuka modelu) – látka obtížnosti základního stupně umělecké školy
  3. Součástí přijímací zkoušky je zkouška z cizího neslovanského jazyka (A nebo N), jejíž výsledek tvoří 20% z celkového hodnocení. Zkouška z cizího jazyka je realizována jako písemný lexikálně-gramatický test na úrovni B 1+ SERR. V rámci testu se ověřuje i znalost odborného názvosloví z hudební oblasti. 

Zkušební komise může zkouškové vystoupení v případě potřeby krátit nebo určit výběr skladeb.
Uchazeči hrají zpaměti a bez repetic.
Jednotlivé části přijímací zkoušky mají následující váhu v celkovém hodnocení výsledků přijímacího řízení:

ad 1) tvoří 50% z celkového hodnocení
ad 2) tvoří 30% z celkového hodnocení
ad 3) tvoří 20% z celkového hodnocení