Hra na klavír

V akademickém oce 2021/2022 se tento obor nebude otevírat.

 

Další informace viz vyhláška zde.

 

 

Podmínky pro přijímací řízení

a) Program talentové zkoušky :

  • jedna Chopinova etuda (mimo op.10 č. 3 a 6, op. 25. č. 7)
  • jedna etuda nebo virtuózní skladba některého z těchto autorů: Chopin, Liszt, Rachmaninov, Skrjabin, Debussy, Smetana
  • Preludium a fuga z Bachova Temperovaného klavíru
  • věta sonátové nebo variační formy z období klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven apod.), mohou být hrány též samostatné variace (např. Beethovenových 32 variací), případně samostatná skladba sonátové formy
  • závažná skladba z období romantismu nebo první poloviny 20. století

Zkušební komise může zkouškové vystoupení v případě potřeby krátit nebo určit výběr skladeb. Hraje se zpaměti a bez repetic, v libovolném pořadí skladeb. Talentové zkoušky jsou veřejné.

b) Po ukončení přijímacího řízení budou noví studenti v co nejkratší době zařazeni k jednotlivým pedagogům. Přihlíží se především k úvazkovým možnostem, k žádostem a k tomu, u koho svou přípravu konzultovali.

c) Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.