Hra na housle

Podmínky pro přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeč, musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a zejména umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Přijímací zkouška probíhá formou recitálu na nástroj příslušné specializace.

1)  Stupnice:

1 Dur a 1 moll čtyř- nebo tříoktávová s příslušným rozloženým akordem a jeho obraty, rovněž tercie, sexty, oktávy, prstokladové oktávy a decimy, v základních smykových charakterech – doporučený studijní materiál:

J. Gilels: Denní cvičení houslisty (24 stupnic a akordů)
C. Flesch
O. Ševčík

2)  J. S. Bach: (jedna z možností)

Adagio a Fuga ze sólové sonáty g moll BWV 1001
Grave a Fuga ze sólové sonáty a moll BWV 1003
Adagio a Fuga ze sólové sonáty C dur BWV 1005
Ciaccona ze sólové partity d moll BWV 1004
pomalá a rychlá část ze sólové partity

3)  Dvě etudy:

a) jedna – N. Paganini: Capriccia op. 1
b) jedna – N. Paganini: Capriccia op. 1 (jiná než v bodě a) nebo H. Wieniawski: Capriccia op. 10, č. 2-7 nebo J. Dont op. 35 nebo Ch. Dancla op. 73 (těľąí)

4)  W. A. Mozart:

1. věta jednoho z následujících koncertů s kadencí podle vlastního výběru:

č. 3 G dur KV 216
č. 4 D dur KV 218
č. 5 A dur KV 219
B dur
Es dur

5)  Koncert:

celý houslový koncert z období klasicismu, romantismu, 20. či 21. století

 

Hra zpaměti je podmínkou.

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení, a pohovor orientovaný na současné dění v oblasti interpretační a na znalosti odborné hudební (notové) i hudebně teoretické literatury.

Klavírního doprovazeče si každý uchazeč zajistí sám.