Hra na hoboj

Podmínky pro přijímací řízení

Předvést:

  1. Dvě kontrastní virtuózní etudy dle výběru uchazeče
  2. Jedna skladba barokního období dle výběru uchazeče
  3. Jedna rychlá věta z Koncertu klasicistního nebo romantického období (včetně kadencí) dle výběru uchazeče
  4. Jedna skladba romantického charakteru dle výběru uchazeče

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.
Uchazeč zároveň absolvuje test jazykové vyspělosti, který není součástí přijímacího řízení a má pouze orientační význam.

Klavírního doprovazeče si každý uchazeč zajistí sám.