Hra na hoboj

Podmínky pro přijímací řízení

 

  1. Připravený program v trvání cca 70 minut, který je sestaven ze skladeb tří různých slohových období, přičemž nejméně jedna skladba musí být přednesena zpaměti. Výběr repertoáru je ponechán na uchazeči a přijímací komise mj. posoudí i vhodnost tohoto výběru.
  2. Součástí přijímací zkoušky je zkouška z cizího neslovanského jazyka (A nebo N), jejíž výsledek tvoří 10% z celkového hodnocení. Zkouška z cizího jazyka je realizována jako písemný lexikálně-gramatický test na úrovni B 1+ SERR. V rámci testu se ověřuje i znalost odborného názvosloví z hudební oblasti.