Hra na bicí nástroje

Podmínky pro přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou sólového interpretačního výkonu, případně s doprovodem klavíru.

 

Povinné součásti zkoušky

 1. Blanozvučné nástroje
  1.  Jan Zegalski: 40 cvičení pro malý buben (1 cvičení dle výběru uchazeče) nebo skladba pro malý buben podobné technické úrovně (posouzení vhodnosti výběru skladby je v kompetenci talentové komise);
  2.   Alexander Lepak: 32 Etudes for Timpani (1 etuda dle výběru uchazeče) NEBO Jan Zegalski: 30 etud pro čtyři tympány (1 etuda dle výběru uchazeče);
  3.   Znalost intervalů a jejich ladění na tympány – možnost namátkového výběru členy komise.
 2. Melodické nástroje
  1.  Znalost durových a mollových stupnic + příslušných akordů – možnost namátkového výběru členy komise;
  2.   Keiko Abe: jedna sólová skladba pro marimbu čtyřmi paličkami (dle výběru uchazeče) NEBO David Friedman: jedna sólová skladba pro vibrafon ze sborníku Mirror from Another (dle výběru uchazeče) NEBO sólová skladba pro marimbu či vibrafon podobné technické úrovně (hra čtyřmi paličkami je povinná; posouzení vhodnosti výběru skladby je v kompetenci talentové komise).
 3. Hra z listu

Zadání provedou členové komise.

 

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.

Klavírního doprovazeče si každý uchazeč zajistí sám.