Hra na bicí nástroje

Podmínky pro přijímací řízení

 

 1. Sólové vystoupení v délce 40 minut, ve kterém uchazeč předvede svoje hráčské schopnosti v co nejširším nástrojovém spektru. Jedna ze skladeb může být hrána v komorní sestavě, s výrazným interpretačním podílem uchazeče. Povinný repertoár:

  A/ melodické nástroje a/nebo sestavy bicích nástrojů (minimálně jedna z uvedených skladeb)

  • Minoru Miki: Time for Marimba
  • Eckhard Kopetzki: Kaskada
  • Nebojša Jovan Živković: Ultimatum I
  • Marta Ptaszyńska: Graffito
  • David Maslanka: My Lady White
  • David Friedman: Air Sculpture
  • Jeden z koncertů pro marimbu (R. Kurka, T. Svoboda, A. Koppel – kterýkoliv, N. Rosauro – kterýkoliv)
  • Iannis Xenakis: Rebonds (a nebo b)
  • Kevin Volans: She Who Sleeps With A Small Blanket
  • Per Nørgård: I Ching (1.nebo 4.část)

B/ tympány a/nebo malý buben (minimálně jedna z uvedených skladeb)

  • Elliot Carter: Eight Pieces for Timpani (dvě části)
  • Nebojša Jovan Živković: Pezzo da concerto No.1
  • Áskell Másson: Kím
  • Bent Lylloff: Aarhus etude No.9

C/ volná(é) skladba(y)
      Zkušební komise posoudí připravenost a kvalitu interpretace povinných skladeb a dále vhodnost a náročnost volného repertoáru. 

 1. Součástí přijímací zkoušky je zkouška z cizího neslovanského jazyka (A nebo N), jejíž výsledek tvoří 20% z celkového hodnocení. Zkouška z cizího jazyka je realizována jako písemný lexikálně-gramatický test na úrovni B 1+ SERR. V rámci testu se ověřuje i znalost odborného názvosloví z hudební oblasti.