Historická interpretace

Podmínky pro přijímací řízení 

 

Obecné podmínky k talentové zkoušce  

 1. Program v délce cca 60 – 80 minut prokazující reprezentativní technickou a výrazovou úroveň. Musí být zastoupeny minimálně 3 historické styly a měl by obsahovat sólový koncert nebo komorní dílo s výrazným sólovým partem.
 2. Součástí přijímací zkoušky je zkouška z cizího neslovanského jazyka (A nebo N), jejíž výsledek tvoří 20% z celkového hodnocení. Zkouška z cizího jazyka je realizována jako písemný lexikálně-gramatický test na úrovni B 1+ SERR. V rámci testu se ověřuje i znalost odborného názvosloví z hudební oblasti.

Cembalo a historické klávesové nástroje

 • Virtuózní skladba 18. století (D. Scarlatti, A. Soler, J.Ph. Rameau například La Poule, Les cyclopes, Les trois mains)
 • Toccata nebo diminuce z italského repertoáru 17. století
 • Velká forma J. S. Bacha, (Anglické suity, Partity, Toccaty, Fantazie a fugy, Goldbergovské variace, Italský koncert) 
 • Prélude non mesuré nebo Tombeau (např. L. Couperin, J.H. d´Anglebert, J. J. Froberger) 
 • Skladba galantního nebo klasicistního slohu
 • Koncert pro cembalo nebo koncertantní skladby s obligátním cembalem
 • Skladby vlastního výběru

Historický zpěv

 • Loutnová píseň (Dowland, it. madrigal…)
 • Monodie z italského repertoáru 17. století
 • Virtuózní árie 18. století (A. Vivaldi, ….), alternativně chrámová kantáta nebo rozsáhlejší árie J. S. Bacha
 • Árie či chanson z francouzského repertoáru 17. nebo 18. století
 • Klasicistní píseň (Mozart, Haydn…)
 • Skladby vlastního výběru

Loutna

 • Připravený program by měl představit hráčskou kompetenci alespoň na dva nástroje a obsahovat např. skladby S. L. Weisse, J. S. Bacha, G. Sanze, G. G. Kapsbergera, J. Dowlanda nebo jiných alžbětinských autorů
 • skladby francouzských barokních mistrů v style brisée
 • italskou toccatu 17.století, intavolace a diminuce vokálních děl
 • skladby dle vlastního výběru.

Historické příčné flétny

 • Skladba pro sólovou flétnu (J. S. nebo C. P. E. Bach, G. Ph. Telemann, J. J. Quantz, aj.). 
 • Francouzská sonáta nebo suita pro flétnu a basso continuo.
 • Sonáta pro flétnu a basso continuo/obligátní cembalo z děl J. S. nebo C. P. E. Bacha.
 • Koncert pro flétnu (A. L. Vivaldi, J. J. Quantz, W. A. Mozart, aj.).
 • Skladba dle vlastního výběru z období galantního nebo klasicistního slohu. V případě více skladeb je možno zvolit i jednu barokní.

Historické housle

 • Raně barokní skladba (Farina, Fontana, Mealli, Ucellini, atd.)
 • Virtuózní skladba druhé poloviny 17. století (Albertini, Biber, Schmelzer, Westhoff, Buxtehude atd.)
 • Virtuózní italská sonáta z 18. století (Corelli, Tartini, Veracini, Vivaldi, Bonporti atd.)
 • Skladba pro housle solo (Biber, Westhoff, Bach – dvě věty, Pisendel – dvě věty)
 • Francouzská houslová sonáta (E. J. der la Guerre, F. Couperin, J.M. Leclair )
 • Sonáta nebo koncert 2. poloviny 18. století