Historická interpretace

Podmínky pro přijímací řízení

 

Obecné podmínky k talentové zkoušce 

 • Připravený program v trvání cca 40-60 minut, který je sestaven ze skladeb min. dvou různých stylových období. Program musí obsahovat skladby zaměřeny na výraz resp. přednes a skladby zaměřený na technickou obtížnost a virtuozitu. Výběr repertoáru je ponechán na uchazeči a přijímací komise mj. posoudí i vhodnost tohoto výběru.

Cembalo a historické klávesové nástroje

 • Jedna skladba francouzského repertoáru 17. nebo 18. století
 • Jedna skladba volné formy (např. G. Frescobaldi: Toccata, L. Couperin: Prélude non mesuré, …)
 • Skladba z díla J. S. Bacha (např. Francouzská suita, výběr za Dobře temperovaného klavíru, Toccata nebo další odpovídající formy)
 • D. Scarlatti, A. Soler: Sonáta virtuózního charakteru
 • Další skladba dle výběru (je možné zařadit i skladbu 20. nebo 21. století)

Loutna

 • Připravený program může být proveden i na moderním nástroji, preferováno ale bude vystoupení s jedním nebo více typy historických nástrojů, na kterých pak již bez výjimky probíhá i samotné studium. Program by měl obsahovat kontrastní skladby dle vlastního výběru, např. zvolených z různých období, stylů nebo na různé nástroje:
  • Hudba období renesance (vihuela, renesanční loutna, renesanční kytara)
  • Hudba období baroka (barokní loutna, theorba, arciloutna, barokní kytara)
  • Hudba období klasicismu/romantismu (mandora, romantická kytara)

Historické příčné flétny

 • Skladba pro sólovou flétnu (G. Ph. Telemann, J. J. Quantz, W. Zimmermann, F. Rugge, aj.).
 • Francouzská suita pro flétnu a basso continuo (J. M. Hotteterre, A. D. Philidor, aj).
 • Německá nebo italská sonáta 18. století (G. Ph. Telemann, G. B. Platti, aj.).
 • Skladba dle vlastního výběru.

Historické housle

 • Skladba raného baroka (Fontana, Ucellini, Mealli, Marini ad.)
 • 2 věty že sólových sonát a partit J. S. Bacha
 • Italská sonáta vrcholného baroka (Corelli, Tartini, Veracini, Vivaldi, Geminiani atd.)
 • Skladba vlastního výběru

 

 Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.