Historická interpretace

Podmínky pro přijímací řízení

 

 Obecné podmínky k talentové zkoušce 

 • Program talentové zkoušky v trvání cca 40-60 minut, který je sestaven ze skladeb minimálně dvou různých stylových období. Program musí obsahovat skladby vysoké technické, respektive umělecké úrovně. Uchazeč během talentové zkoušky prokáže svoji vysokou technickou úroveň a virtuozitu. Výběr repertoáru je ponechán na uchazeči a přijímací komise mj. posoudí i vhodnost tohoto výběru.

 

 

Cembalo a historické klávesové nástroje

 • Jedna skladba francouzského repertoáru 17. nebo 18. století
 • Jedna skladba volné formy (např. G. Frescobaldi: Toccata, L. Couperin: Prélude non mesuré, …)
 • Skladba z díla J. S. Bacha (např. Francouzská suita, výběr za Dobře temperovaného klavíru, Toccata nebo další odpovídající formy)
 • Skladba virtuózního charakteru (např. D. Scarlatti, A. Soler)
 • Další skladba dle výběru (je možné zařadit skladbu z období klasicismu i skladbu 20. nebo 21. století)
   

Loutna

 • Připravený program může být proveden i na moderním nástroji, preferováno ale bude vystoupení s jedním nebo více typy historických nástrojů, na kterých pak již bez výjimky probíhá i samotné studium. Program by měl obsahovat kontrastní skladby dle vlastního výběru, např. zvolených z různých období, stylů nebo na různé nástroje:
  • Hudba období renesance (vihuela, renesanční loutna, renesanční kytara)
  • Hudba období baroka (barokní loutna, theorba, arciloutna, barokní kytara)
  • Hudba období klasicismu/romantismu (mandora, romantická kytara)
    

Historické příčné flétny

 • Skladba pro sólovou flétnu (G. Ph. Telemann, J. J. Quantz, W. Zimmermann, F. Rugge, aj.).
 • Francouzská suita pro flétnu a basso continuo (J. M. Hotteterre, A. D. Philidor, aj).
 • Německá nebo italská sonáta 18. století (G. Ph. Telemann, G. B. Platti, aj.).
 • Skladba dle vlastního výběru.
   

Historické housle

 • Skladba raného baroka (Fontana, Ucellini, Mealli, Marini ad.)
 • 2 věty že sólových sonát a partit J. S. Bacha
 • Italská sonáta vrcholného baroka (Corelli, Tartini, Veracini, Vivaldi, Geminiani atd.)
 • Skladba vlastního výběru
   

Historické violoncello

 • Skladba pro sólové violoncello (Domenico Gabrieli – Ricercari nebo J.S.Bach – suity)
 • Jedna skladba (sonáta nebo suita)  z barokního francouzského repertoáru (Jean Barriére, Jean Zewalt Triemer, Matin Berteau, aj.)
 • Jedna skladba (sonáta nebo alespoň dvě věty z koncertu) z barokního italského repertoáru (Giorgio Antoniotti, Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, aj.)
 • Skladba dle vlastního výběru
   

 Historický zpěv

 • Skladba z období pozdní renesance, loutnová píseň (např. A. Banchieri, L. Luzzaschi, Th. Campion, J. Dowland ad.)
 • Duchovní nebo světská skladba 17. století (C. Monteverdi, J. Rosenmüller, B. Strozzi, D. Buxtehude aj.)
 • Dvě árie vrcholného baroka (J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi aj.); jedna z nich by měla mít virtuózní charakter
 • Skladba dle vlastního výběru
   

Historický hoboj

 • Skladba nebo část skladby pro sólový hoboj
 • Skladba nebo část skladby G. F. Händela
 • Skladba / skladby dle vlastního výběru
   

 

Součástí přijímací zkoušky je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení.