Přijímací řízení pro ukrajinské studenty pro akademický rok 2022/2023

 

 

Na základě znění zákona č. 67/2022 Sb. § 1, odst. 1, 2 a § 8, odst. 1 a-e, 2, 3, vypisuje Hudební fakulta pro akademický rok 2022/2023 přijímací řízení pro studium ukrajinských studentů, kterým byla po 24. 2. 2022 udělena v ČR dočasná ochrana.

Toto přijímací řízení je vypsáno pro studijní programy, které naleznete ve vyhlášce přijímacího řízení.

Uzávěrka přihlášek je 15. července 2022 a podává se prostřednictvím informačního systému JAMU.

Указ про процедуру прийому для навчання у 2022/2023 навчальному році LEX Україна, Закон № 67/2022 Зз. 

Přijímací řízení se uskuteční od 19. do 23. září 2022 na HF JAMU.