PF 2023

Vážené kolegyně a vážení kolegové, vážené studentky a vážení studenti,

Chtěla bych Vám touto cestou popřát úspěšný a inspirativní rok 2023!

Chtěla bych Vám dále poděkovat za vše, co jste v uplynulém roce vytvořili. Mám obrovskou radost z toho, že Hudební fakulta kvete a že jsme prošli obtížnými situacemi se vztyčenou hlavou. 

Upřímně vám děkuji za vaši inspiraci, za vaši soustavnou práci, za nádherné umělecké výkony, velmi kvalifikovanou pedagogickou činnost a za mnohdy překvapující výzkumné projekty. 

Do nového roku přeji fakultě odhodlanost zasadit se o své hodnoty. Přeji jí plné rozvíjení uměleckého, pedagogického a vědeckého potenciálu. Přeji jí kreativitu, svobodu a nadále rostoucí prestiž.

 

Už teď se těším na další rok spolupráce s Vámi.

Barbara Maria Willi