přijímací zkoušky do studijního programu Hra na varhany a duchovní hudba!

Máme dobré zprávy pro uchazeče o studium hry na varhany a duchovní hudby!

Byla nám schválená akreditace studijního programu hra na varhany a duchovní hudba s oběma specializacemi!

Termín podání přihlášek je do 15. srpna 2022

termín přijímací zkoušky je 7. září 2022

Vyhlášku přijímacího řízení najdete zde

Přihlášky se podávají elektronicky přes náš informační systém

Těšíme se na všechny uchazeče!