JAMU volí rektora!

  
Od 20. září 2021 do 3. října 2021 je možné podávat návrhy na kandidáty na nového rektora, a to dvěma způsoby:
– elektronickou poštou na adresu senat@jamu.cz
– prostřednictvím vložení příspěvku do diskusního fóra v IS JAMU
Anketa bude zprovozněna v pondělí 20. září a bude možné do ní psát.
 
Návrhy na kandidáty na rektora mohou podávat pouze členové akademické obce Hudební a Divadelní fakulty JAMU.
 
V návrhu musí být uvedeno čitelně jméno, příjmení a kontaktní údaje navrhovaného kandidáta.
 
Podrobnější informace naleznete ve vyhlášce volby rektora