Vyjádření JAMU k událostem 21. prosince na FF UK

 

Jsme hluboce zasaženi tragédií, k níž došlo 21. prosince 2023 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Vyjadřujeme upřímnou soustrast blízkým obětí a zraněným.

Stěží nacházíme slova pro tak otřesný čin.

 

                                                                          Vedení Janáčkovy akademie múzických umění

 

 

V 15.00 22. prosince se zúčastníme pietního aktu shromáždění před vstupem do hlavního areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (na ulici Arne Nováka).
Od 16.00 22. prosince se bude konat také shromáždění před Divadelní fakultou JAMU
——————

Advent je víra ve světlo i když je kolem tma, světlo však září do tmy, nikoliv naopak. S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o promarněných lidských životech na Filozofické fakultě UK v Praze. 

Naše srdce jsou naplněna smutkem. V myšlenkách jsme s rodinami obětí. AS JAMU odsuzuje tento akt zla a společně s akademickou obecí JAMU pozůstalým vyjadřuje hlubokou soustrast. 

          

Martin Hroch

předseda AS JAMU

——————-

Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlásil sbírku na podporu rodin obětí, pedagožek a pedagogů, studentek a studentů zasažených střelbou na Filozofické fakultě UK. Veškeré vybrané prostředky budou použity na adresní pomoc zasaženým touto tragédií. Využití bude koordinováno s vedením Filozofické fakulty. Přispět můžete zde: https://link.cuni.cz/SbirkaNadacniFond2023 případně zde: https://www.darujme.cz/sbirkaffuk 

Národní ústav duševního zdraví poskytuje aktuální informace, kam se můžete obrátit pro pomoc.