Další možnosti mezinárodních stáží

Další možnosti mezinárodních stáží

Program CEEPUS

https://www.dzs.cz/cz/ceepus/

AKTION Česká republika – Rakousko

https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/

Fondy EHP

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv

https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/42_mezinarodni_smlouvy-uvod/

Jiná stipendia

https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/64_jina-stipendia/