Členství v mezinárodních sítích a partnerské instituce

Členství v mezinárodních sítích a partnerské instituce

Hudební fakulta JAMU je členem mezinárodních organizací:

AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musicque et Musikhochschulen) – Evropská asociace vysokých hudebních škol, akademií a konzervatoří je kulturní a vzdělávací síť zahrnující téměř 300 hudebně-vzdělávacích institucí z 57 zemí . Jako člen sítě má HF JAMU možnost spolupodílet se na zavádění a dotváření norem, pravidel a postupů aplikovaných následně do organizace a činnosti uměleckých VŠ, jakož i na prosazování zájmů uměleckého školství v rámci evropských struktur.  AEC pořádá každoročně množství tematicky zaměřených konferencí, seminářů a setkání, je koordinátorem několika evropských projektů orientovaných na hudební vzdělávání. 

V současné době má Hudební fakulta JAMU uzavřené smlouvy o spolupráci s těmito zahraničními institucemi:

  • CalArts (California Institute of the Arts), USA – https://calarts.edu/
  • UNT (University of North Texas), USA  –  www.unt.edu
  • Hogeschool der Kunsten Den Haag/Koninklijk Conservatorium Den Haag, Nizozemí  – www.koncon.nl