Iniciativa HODINA PRAVDY

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti,

 

JAMU se připojí k akci HODINY PRAVDY, která celostátně poukazuje na již velmi naléhavou situaci podfinancování veřejného vysokého školství v České republice. 

VOS vyzývá ke shromáždění zítra, a to v úterý 28.3.2023 před budovou Hudební fakulty mezi 12 a 13 hodin.

Jde o akci „s chladnou hlavou“, jak psal pan rektor MgA. Petr Michálek, a jde o racionálně promýšlené požadavky, jak je vidět z vyjádření senátu JAMU.

Uvolňuji studenty a zaměstnance z výuky, resp. pracovní činnosti na tento čas.

 

S úctou,

prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.