Hudební fakulta JAMU pořádá koncert k jubileu Kamily Klugarové

29. května 2023 od 18.00 se ve Varhanním sále Hudební fakulty JAMU uskuteční koncert k jubileu emeritní děkanky Hudební fakulty JAMU, varhanice Kamily Klugarové. Na koncertě zazní několik skladeb v podání absolventů Kamily Klugarové, jež tímto nejen oslaví její životní jubileum, ale uzavřou tímto také pedagogickou dráhu české varhanice.

Kamila Klugarová je varhanice a pedagožka, jež je svou pedagogickou dráhou spojována s Hudební fakultou JAMU, kde také absolvovala své studium pod vedením prof. Aleny Veselé. Od roku 1990
na HF JAMU působila jako interní pedagožka, vedoucí Katedry klávesových nástrojů a také jako děkanka v letech 1999–2002. Pravidelně vedla mistrovské interpretační kurzy a zasedala v porotách mezinárodních soutěží.

„Kamila Klugarová je v každém věku moderně smýšlející člověk. Když se stala laureátkou Pražského jara, tak si ji představuji jako mladou ženu s cigaretou v ústech a v pozici pedagožky a děkanky nosila se sebou jak noty, tak sbírky zákonů. Její smysl pro právo a její zapálení pro boj za svobodu jsou vzorem pro nás všechny“, dodává současná děkanka Hudební fakulty JAMU, Barbara Maria Willi.

Koncertem provedou absolventi Kamily Klugarové, a to Lukáš Hurtík, Karel Martínek a Dávid Sedlář, v podání kterých zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Petra Ebena nebo Josepha Bonneta.

„Kamila Klugarová je významnou představitelkou brněnské varhanní školy, která za sebou zanechala nesmazatelnou stopu v podobě mnoha významných absolventů“, dodává Martin Hroch, vedoucí Katedry varhanní a historické interpretace.