Vyhlášení dalšího ročníku grantové soutěže FRVČ JAMU 2023

Fond rozvoje výzkumné činnosti JAMU (FRVČ) finančně podporuje projekty akademických pracovníků JAMU, které přispívají k rozvoji JAMU vědeckou, výzkumnou, vývojovou či inovační činností.

Uzávěrka podávání návrhů projektů je 31. prosince roku předcházejícího roku začátku řešení projektu.

Více informací naleznete na tomto odkaze.