doc. MgA. Vladimír Hollý

Vladimír Hollý  je absolventem pražské AMU ze třídy Prof. Jana Panenky. Opakovaně se účastnil mezinárodních interpretačních kurzů  Eugena Indjice. Věnuje se komorní hře, koncertuje u nás i v zahraničí. Pedagogicky působí na JAMU v Brně jako docent.