Zpěv

Obor je realizován Katedrou zpěvu

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků, kteří jsou schopní se uplatnit v rámci kulturního průmyslu. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Absolventi prokazují široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného oboru

- ovládají základní principy pedagogické práce

- mají hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury studijního oboru zpěv

- orientují se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní koncertní recitály
  • člen divadelního souboru
  • člen vokálních komorních ansámblů
  • člen operního, filharmonického nebo jiného profesionálního sborového tělesa
  • pedagog ZUŠ, konzervatoře a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů

Sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní koncertní recitály, člen divadelního souboru, člen vokálních komorních ansámblů, člen operního, filharmonického nebo jiného profesionálního sborového tělesa, pedagog ZUŠ, konzervatoře a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Interpretace vokální hudby v dějinném vývoji, Filosofie umění

Specifikace oboru
Kód ZPEV
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024