Operní režie

Co nabízí studijní specializace Operní režie

Operní režie se vyučuje na multioborové katedře Kompozice, dirigování a operní režie, což umožňuje nejrůznější vzájemnou spolupráci skladatelů s multimediálními tvůrci, dirigenty, sbormistry, operními režiséry a audio inženýry. Studium Operní režie na HF JAMU připravuje odborníky v oblasti operní tvorby, tedy režiséry s širokým teoretickým rozhledem v problematice operního umění, dramaturgie a teorie operní režie. Podle individuálních zájmů se navíc mohou studenti v rámci studia zaměřovat i na autorské projekty, tzv. hudební divadlo, spolupracovat na projektech Divadelní fakulty apod.

Na co se při výuce klade důraz? 

Jedinečnost výuky na HF JAMU spočívá v tom, že studenti mají možnost připravovat inscenace ve studiu Devítka a v Komorní opeře, která disponuje vlastním divadelním sálem v Divadle na Orlí (Hudebně-dramatická laboratoř JAMU) a plně vybavenými nejmodernějšími divadelními technologiemi. To umožňuje režírovat operní tituly světového repertoáru i s doprovodem živého orchestru. Díky spolupráci fakulty s Národním divadlem Brno mají navíc studenti možnost podílet se jako asistenti režie na přípravě operních inscenací. 

Jak dlouho se Operní režie na JAMU studuje? 

Jde o pětileté magisterské studium. Pokud se o studium zajímají i absolventi bakalářských studijních programů z jiných škol, mohou se přihlásit k přijímacím zkouškám, absolvovat  rozdílové zkoušky a po jejich úspěšném složení následně postoupit rovnou do čtvrtého ročníku JAMU.

Podmínky přijetí:

Úplné středoškolské vzdělání, zakončené maturitní zkouškou. Uchazeči musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V praktické zkoušce jsou zjišťovány odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Čím absolventi oboru Operní režie na brněnské Hudební fakultě JAMU po ukončení studia budou?

  • operní režiséři,
  • asistenti režie,
  • operní dramaturgové,
  • umělečtí šéfové operních souborů,
  • tvůrci vlastních projektů a publicisté,
  • pedagogové na všech stupních hudebního vzdělávání.

Více informací naleznete na webu HF JAMU na profilu Katedry kompozice, dirigování a operní režie.
Specifikace oboru
Kód OPREZIE
Typ Magisterský prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 5 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
M0215A310003 Opdir:M5 Dirigování, zpěv a operní režie
Akreditováno do 14. 02. 2030