Multimediální tvorba

Kde se na JAMU vyučuje Multimediální tvorba? 

Multimediální tvorba se vyučuje na Katedře kompozice a multimediální tvorby. Tato multioborová katedra připravuje budoucí tvůrce pro širokou škálu uplatnění od tradiční soudobé kompozice přes scénickou a elektronickou hudbu až po multimédia a učí je spolupracovat s interprety, dirigenty, sbormistry, operními režiséry a audio inženýry. 

 

Co vše může být multimediálním dílem?

Performance, happening, sonický objekt, interaktivní instalace, umění v internetové síti, interaktivní videoprojekce, ale například i opera, taneční představení, videoklip, experimentální dokument nebo počítačová hra a mnoho dalších. Jedinou podmínkou je využití více, smysluplně a nezastupitelně se doplňujících médií v rámci jednoho díla.   

 

Které fakulty s katedrou spolupracují? 

Studium využívá spolupráci čtyř fakult: Hudební a Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v BrněFakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Každá nabízí pro výuku tohoto oboru specifický soubor předmětů.

 

Jaké vybavení mohou studenti při výuce používat? 

JAMU v rámci své výuky nabízí práci se špičkovým nejmodernějším vybavením, které je vhodné jak pro názornou výuku, tak pro experimentování. Jde například o převod vizuálních, haptických a dalších parametrů na zvuk, realizace grafických partitur, výzkum a další využívání mikrointervalového ladění, interaktivní elektronické systémy, využití mnohakanálové reprodukce pro vytváření plně prostorového zvuku nebo kompoziční zapojení nahrávek zvuků a ruchů okolního prostředí – tzv. field recording atd.). Studenti mohou spolupracovat ale i s Národním divadlem Brno, Galerií TIC, Domem umění Brno, Moravskou galerií a dalšími institucemi (i zahraničními – třeba Institute of Sonology v holandském Den Haagu) a mají možnost si vyzkoušet práci ve vlastních nahrávacích studiích.

 

A co dalšího ještě může katedra poskytnout? 

 • Dvě špičkově vybavená studia pro tvorbu elektroakustické hudby
 • Profesionální nahrávací studio
 • Plně vybavené divadlo
 • Komorní sál 
 • Interaktivní technologie
 • Vícekanálové audio systémy  
 • Množství profesionálního software a hardware
 • Modulární syntezátory
 • Pro práci v terénu nabízí vybavení školní půjčovnou, mimo jiné mikrofony a různé snímače, field-rekordéry, videokamery či projektory, světelnou techniku, atd. 

 

   Co se studenti na Multimediální tvorby naučí? 

   Studenti zkoumají různé typy a formáty multimediality, tedy formy umění od tradičních až po nová média, která jsou většinou závislá na čase (tzv. time based art). Výsledkem je např. reálné nebo virtuální multimediální představení, interaktivní prostorová instalace, environment, audiovizuální kompozice, znějící objekty nebo obecně speciální hudební nástroje, videoklip, body art, experimentální film, dokument, hudební nebo taneční performance pro specifická prostředí, veřejný prostor či digitální svět internetu, ale i pro standardní institucionální prezentace současného umění.

    

   Na co se klade při výuce důraz? 

   Na rozvoj dovedností studentů praktickou prací s technologiemi, kterou si ověří nabyté vědomosti. Tím je samostatná tvorba a veřejná prezentace multimediálních projektů nejrůznějších druhů v budovách školy, veřejném prostoru nebo profesionálních institucích. Studenti se podílejí ale i na přípravě filmů a divadelních představení a spolupracují na nejrůznějších interdisciplinárních projektech.

    

   A co dalšího může JAMU studentům nabídnout? 

   Součástí výuky jsou i základy marketingu, práva, ekonomiky, pedagogiky i psychologie. Na zkušenou mohou zavítat ale i do zahraničních partnerských škol.

    

    Čemu dalšímu se mohou studenti Multimediální tvorby při studiu věnovat?

   Získají přehled o jednotlivých multimediálních formách nejen teoreticky, ale v rámci studia budou mít k dispozici špičkové vybavení a profesionální vedení při realizaci svých tvůrčích snů. Během studia se naučí skládat elektroakustickou hudbu, zjistí, jak se tvoří interaktivní umění, vyzkouší si intervenci do veřejného prostoru a odváží-li se, dá jim JAMU k dispozici i opravdové divadlo, aby mohli připravit velkého představení. Kromě toho budou studovat na škole plné špičkových interpretů, které mohou do svých projektů snadno zapojit!

    

   Co by si měl uchazeč připravit k přijímacím zkouškám?

   Předložení portfolia domácích prací v celkovém počtu minimálně 20 nebo maximálně 40 položek.    

   Forma: například fotodokumentace, záznamy performancí a koncertů, notové zápisy, nahrávky, grafické návrhy a výtvarné práce, realizace internetových stránek nebo projektů na úložišti s funkčním odkazem a přístupem k adrese umístění nebo na digitálním USB nosiči, případně na CD, DVD, audio CD nebo video CD.

   Měl by se připravit na zadání, která dostane v den přijímacího řízení: vypracování volného úkolu - koncept projektu multimediálního díla s využitím libovolných médií, vypracování tematického úkolu – koncept projektu multimediálního díla s povinnou hudební složkou, vypracování praktického úkolu – návrh časově determinované obrazové kompozice - foto/video.

   Součástí přijímacího řízení je i pohovor o jeho znalostech oboru a jeho historii, o teoretických znalostech a praktických zkušenostech, o znalostech dějin hudebního a výtvarného umění a orientaci v současném uměleckém dění.


    

   Jak dále Multimediální tvorba připraví studenty pro budoucí povolání? 

   Ze studia multimediální tvorby vycházejí již aktivní umělci se samostatnou autorskou tvůrčí činností v oblasti volné autorské tvorby nebo také scénické a filmové hudby, počítačových her, muzejních expozic nebo realizací ve veřejném prostoru. Najdou uplatnění v různých produkčních týmech pro umělecký provoz a kreativní průmysly včetně tvorby užité a dalších oblastech kulturního dění v Česku i zahraničí. 

    

   Čím absolventi specializace Multimediální tvorba na brněnské JAMU po ukončení studia budou?

   • autoři děl hudebního, zvukového nebo multimediálního charakteru,
   • skladatelé tzv. scénické a filmové hudby,
   • autoři digitálních aplikací nebo prostředí pro specifické oblasti audiovize,
   • multimediální specialisté nebo dramaturgové nových médií v divadlech, všech typů, v uměleckých agenturách, na festivalech multimediálního umění atd.
   • pedagogové na všech stupních hudebního nebo multimediálního vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola)

   Kdo na oboru Multimediální tvorba vyučuje?

   doc. Mgr. Richard Fajnor (1965) – absolvent  VŠPg v oborech psychologie, výtvarná výchova, výtvarník v oblastech akčního umění, ladn artu, nových médií, public art atd., pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie HF JAMU Brno.

    

   Mgr. Jan Kavan, Ph.D. (1979) – absolvent JAMU Brno v oborech Kompozice a Teorie kompozice, hudební skladatel, improvizátor, violoncellista, programátor a vývojář her, autor textů o hudbě, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie HF JAMU Brno. Hostující pedagog na řadě zahraničních škol.


   Mgr. Rodrigo Morales (1966) – absolvent UK a FAMU v oboru filmová a televizní žurnalistika, filmový režisér, nezávislý producent, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie HF JAMU Brno.


   Mgr. doc. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (1952) – absolvent JAMU Brno v oborech Kompozice a Teorie kompozice, hudební skladatel, improvizátor, autor velkého množství textů o hudbě a řady monografií, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie HF JAMU Brno. Hostující pedagog na řadě zahraničních škol. 

    

   prof. Ing. Mgr. Ivo Medek, Ph.D. (1956) – absolvent JAMU Brno v oborech Kompozice a Teorie kompozice, hudební skladatel, improvizátor, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie a autor textů o hudbě; bývalý rektor JAMU Brno a děkan Hudební fakulty JAMU. 

    

   doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (1965) – absolvent VUT Brno a JAMU Brno v oborech Bicí nástroje, Kompozice a Teorie kompozice, hudební skladatel, hráč na bicí nástroje, tvůrce experimentálních hudebních nástrojů na pomezí výtvarného umění, pedagog Katedry kompozice, dirigování a operní režie a Katedry bicích nástrojů; od roku 2010 vedoucí Katedry kompozice, dirigování a operní režie.


   Specifikace oboru
   Kód MULTIM
   Typ Bakalářský prezenční se specializací
   Titul BcA.
   Doba studia 4 Roky
   Obor zajišťuje Hudební fakulta
   Akreditace
   B0211A310020 Komp:B Multimediální tvorba
   Akreditováno do 04. 04. 2028