Kompozice a teorie kompozice

Doktorské studium oboru Kompozice a teorie kompozice je určena absolventům magisterského studia tohoto oboru, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímacího řízení

Absolventi prokazují nadprůměrné všeobecné znalosti historických a kulturních souvislostí,

- mají přehled o dosavadním vývoji vědeckého výzkumu na mezinárodní úrovni,

- ovládají vědecko-výzkumné pracovní metody, které dokáži aplikovat na principy vlastní tvorby.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • publikační činnosti v odborném tisku, tvorby skript, monografií i vědeckých prací
  • je připraven pro náročnou uměleckou činnost a souhrn znalostí jej předurčuje k vysoce odborné a kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru

Absolvent má mnohostrannou možnost uplatnění v oblasti náročné umělecké tvorby na mezinárodní úrovni, v oblasti vědecké práce i výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru.

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní doktorskou zkouškou z vybraných předmětů obhajobou dizertační práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba disertační práce, státní doktorská zkouška

Specifikace oboru
Kód TEORKOM
Typ Doktorské kombinované
Titul Ph.D.
Doba studia 4 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024