Klavírní pedagogika

Obor je realizován Katedrou klavírní interpretace

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Absolvent prokazuje široké znalosti v oblasti klavírního instruktivního repertoáru včetně čtyřručního

- ovládá pokročilé principy pedagogické práce - má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje

- orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

- ovládá základní specifika práce s dětmi s LMD a s postiženími

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Pedagog ZUŠ
  • korepetitor
  • pedagog předmětů metodika a pedagogická praxe na konzervatoři
  • pedagog konzervatoře a hudebního gymnázia
  • hráč symfonického nebo komorního divadelního orchestru
  • člen komorního ansámblu

Pedagog ZUŠ, korepetitor, pedagog předmětů metodika a pedagogická praxe na konzervatoři, pedagog konzervatoře a hudebního gymnázia, hráč symfonického nebo komorního divadelního orchestru, člen komorního ansámblu

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Zkoušky teoretické: Metodika klavírní hry, Dějiny a literatura nástroje, Hudební pedagogika, Hudební psychologie, Zkoušky praktické: Vyučovatelská praxe - práce s modelem

Specifikace oboru
Kód KLAVPE
Typ Bakalářské kombinované jednooborové
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024