Jazzová kompozice a aranžování

Katedra jazzové interpretace je ve srovnání s ostatními katedrami HF JAMU velmi mladá. Přestože funguje teprve od roku 2010, patří k nejlepším ve svém oboru v ČR. Sbor pedagogů se skládá z předních českých a slovenských jazzových osobností. Jsou mezi nimi David Dorůžka, Jiří Slavík, Jiří Levíček, Juraj Bartoš, Matúš Jakabčic, Marian Ševčík, Kamil Slezák, Vít Křišťan, Jan Dalecký, Jan Jirucha, Jan Přibil, Lubomír Šrámek. Většina z nich jsou aktivní hudebníci a jsou tudíž schopni přenášet na studenty i své zkušenosti z praxe. Katedru vede Vilém Spilka, renomovaný kytarista, dramaturg a umělecký ředitel mezinárodního festivalu JazzFest Brno a programový ředitel festivalu Struny podzimu. 

Ze studia Jazzová kompozice vycházejí hudebníci s vysokou kvalifikací, schopností interpretovat, tvořit kompozice a aranžovat repertoár v celé jeho šíři. 

Studijní program si mohou zvolit také ti studenti, kteří se chtějí věnovat hudební pedagogické profesi a vyučovat na základních uměleckých školách, konzervatořích, hudebních gymnáziích a vysokých školách (hudebních akademiích).

Co bude absolvent Jazzová kompozice po ukončení magisterského studia umět? 

 • bude umět rozvíjet svou tvůrčí představivost a fantazii
 • bude umět pracovat s širokou škálou nástrojových či kompozičně-aranžérských technik a interpretačních přístupů
 • bude mít hluboké znalosti historie a literatury nástroje
 • bude se umět orientovat v estetice umění a znát vývoj uměleckých směrů
 • bude mít na vysoké úrovni dovednosti v interpretační či kompozičně-aranžérské oblasti 
 • nabude praktické zkušenosti díky práci na fakultních nebo celoškolských projektech, což jsou sólové, komorní i orchestrální projekty často s mezinárodní účastí, popřípadě nabude dalších zkušeností díky studijnímu pobytu v zahraničí
 • stane se samostatným, cílevědomým, zdravě sebevědomým a disciplinovaným umělcem, který bude umět efektivně plánovat a strukturovat vlastní práci a umět sebekriticky myslet
 • bude mít zdravé fyziologické a psychologické návyky, které může využít pro studium i veřejné provozování hudby
 • a nakonec se také naučí, jak správně přistupovat k vědecké práci a umět argumentovat na odborné profesionální úrovni při teoretických a tvůrčích diskusích.

V jakých profesích se může absolvent studijní specializace Jazzová kompozice uplatnit? 

 • jako aranžér či skladatel dle svého uměleckého zaměření (práce pro divadla, orchestry, malé ansámbly)
 • umělecký vedoucí – umělecké i organizační vedení vlastních hudebních projektů
 • studiový hráč se znalostmi a zkušenostmi pořizování profesionálních nahrávek
 • pedagog ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií, vysokých uměleckých škol, soukromý pedagog
 • hudební publicista se zaměřením na jazz – hudební příspěvky, anotace, články, recenze

Za jakých podmínek se může zájemce o magisterské studium ucházet? 

Hlavní podmínkou je úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání, jehož student dosáhne v příslušném oboru studijního programu Jazzová kompozice  (nebo adekvátním studijním programu jiné umělecké vysoké školy) a příslušné specializaci. Platí přitom, že specializace se nemohou při přechodu z jednoho do druhého stupně studia kombinovat. 

 Uchazeči, kteří studovali bakalářské obory, musí také v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V rámci této praktické zkoušky se bude zjišťovat, jaké má uchazeč odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Neoddělitelnou součástí přijímací zkoušky je prezentace, při níž uchazeč představí svůj koncept, jak by mělo navazující studium vypadat. Tato podmínka platí pro všechny tři specializace. Posuzovat ho bude komise, kterou ustanovil a schválil děkan Hudební fakulty JAMU. Tato komise také posoudí uchazečovu motivaci, znalosti a odbornou úroveň pro magisterský program.

Specifikace oboru
Kód JAZZKOM
Typ Navazující prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
N0215A310010 Hbnji:N Hra na bicí nástroje a jazz
Akreditováno do 28. 07. 2030