Jazzová interpretace

Katedra jazzové interpretace je ve srovnání s ostatními katedrami HF JAMU velmi mladá. Přestože funguje teprve od roku 2010, patří k nejlepším ve svém oboru v ČR. Sbor pedagogů se skládá z předních českých a slovenských jazzových osobností. Jsou mezi nimi David Dorůžka, Jiří Slavík, Jiří Levíček, Juraj Bartoš, Matúš Jakabčic, Marian Ševčík, Kamil Slezák, Vít Křišťan, Jan Dalecký, Jan Jirucha, Jan Přibil, Lubomír Šrámek. Většina z nich jsou aktivní hudebníci a jsou tudíž schopni přenášet na studenty i své zkušenosti z praxe. Katedru vede Vilém Spilka, renomovaný kytarista, dramaturg a umělecký ředitel mezinárodního festivalu JazzFest Brno a programový ředitel festivalu Struny podzimu. 

Co je cílem studia Jazzové interpretace?

Cílem studia je připravit absolventa tak, aby uměl pracovat s širokou škálou interpretačních či kompozičně-aranžérských dovedností, přístupů a technik, zároveň aby uplatňoval vlastní rozvinutou tvůrčí představivost a fantazii. Absolvent by měl být schopen zvládnout náročný, rozsáhlý a stylově rozličný repertoár a analyzovat interpretační či kompoziční problémy, včetně návrhů řešení pro sebe, ale i pro své žáky či kolegy. 


Co se dále studenti na jazzových oborech na JAMU naučí?

V rámci studia získají hluboké znalosti hudební historie, estetiky umění a vývoje uměleckých směrů i praktické zkušenosti z fakultních nebo celoškolských projektů (sólové a ansámblové projekty, popřípadě zkušenosti ze zahraničních studijních pobytů). Seznámí se se zdravými fyziologickými a psychologickými návyky spojenými s nácvikem a veřejným provozováním hudby a naučí se i postupy, jak tvořit vědeckou práci. 


Kdo se na studium Jazzové interpretace může hlásit? 

Uchazeč musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. Praktická zkouška zjistí odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu: Hra na bicí nástroje, Jazzová interpretace, Jazzová kompozice a aranžování. Přijímací zkouška se koná formou sólového či komorního interpretačního výkonu. U specializace Jazzová kompozice a aranžování navíc uchazeč prezentuje minimálně jednu vlastní kompozici či aranžmá.


Jaké jsou konkrétní podmínky přijímacích zkoušek a co si uchazeč musí připravit?

Přijímací řízení se dělí na čtyři části: teoretickou, intonační a praktickou část a všeobecný vědomostní test z jazzové historie.

Cílem studia je připravit absolventa:

 • s širokou škálou interpretačních či kompozičně-aranžérských dovedností, přístupů a technik
 • pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií
 • schopného zvládnout náročný, rozsáhlý a stylově rozličný repertoár
 • schopného analýzy interpretačních či kompozičních problémů, včetně návrhů řešení pro sebe, ale i pro své žáky či kolegy
 • s hlubokými znalostmi hudební historie, estetiky umění a vývoje uměleckých směrů
 • s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty,
 • ansámblové projekty, popřípadě zkušenosti získané studijním pobytem v zahraničí)
 • se zdravými fyziologickými a psychologickými návyky spojenými s nácvikem a veřejným provozováním hudby
 • s adekvátními schopnostmi tvorby vědecké práce

V jakých profesích se může absolvent studijní specializace Jazzová interpretace uplatnit? 

 • v rámci jazzové scény jako sólista či hráč v orchestru, příp. i v populární hudbě, muzikálech apod.
 • studiový hráč se znalostmi a zkušenostmi pořizování profesionálních nahrávek
 • umělecký vedoucí – umělecké i organizační vedení vlastních hudebních projektů
 • pedagog ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií, vysokých uměleckých škol, soukromý pedagog
 • hudební publicista se zaměřením na jazz – hudební příspěvky, anotace, články, recenze

Více informací najdete na webu HF JAMU na profilu Katedry jazzové interpretace.
Specifikace oboru
Kód JAZZINT
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
B0215A310019 Hbnji:B Hra na bicí nástroje a jazz
Akreditováno do 28. 07. 2030