Jazzová interpretace

Obor je realizován Katedrou jazzové interpretace

Připravuje studenty na variabilitu a flexibilitu trhu práce v umělecké oblasti.

Magisterský navazující studijní obor jazzová interpretace je realizován Katedrou jazzové interpretace. Vzdělává odborníky zejména pro hru v big-bandech, divadelních orchestrech, komorních souborech, jako skladatele a aranžéry a jako pedagogy na všech stupních odborých škol. Daný obor existuje ve třech profilacích: instrumentální, kompozičně-aranžerská, teoreticko-pedagogická. Obor navazuje na bakalářský stupeň studia.

Absolvent prokazuje široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného oboru

- prokazuje široké znalosti v oblasti využití svého hudebního nástroje v linii chronologické, interpretační či instrumentační

- má odborné znalosti v rámci své předem zvolené speci

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Sólista vystupující s vlastní kapelou, hráč big-bandu, vedoucí nebo člen menších ansámblů
  • skladatel nebo aranžer pro vlastní či cizí těleso, jazzový hudebník, studiový hudebník, umělec-producent rozličných jazzových projektů, skladatel, aranžer či dirigent v rámci non-arficifální hudby
  • pedagog ZUŠ, konzervatoře a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů

Sólista vystupující s vlastní kapelou, hráč big-bandu, vedoucí nebo člen menších ansámblů, skladatel nebo aranžer pro vlastní či cizí těleso, jazzový hudebník, studiový hudebník, umělec-producent rozličných jazzových projektů, skladatel, aranžer či dirigent v rámci non-arficifální hudby, pedagog ZUŠ, konzervatoře a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění; Profilace instrumenální: Dějiny a literatura nástroje; Profilace kompozičně-aranžerská: Úvod do soudobé kompozice; Profilace teoreticko-pedagogická: Metodika hudebně-teoretických

Specifikace oboru
Kód JAZZINT
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024