Jazzová interpretace

Obor je realizován Katedrou jazzové interpretace

Připravuje studenty na variabilitu a flexibilitu trhu práce v umělecké oblasti.

"Absolvent prokazuje široké znalosti v oblasti repertoáru svého hudebního nástroje, repertoáru komorních jazzových ansámblů či repertoáru velkých jazzových těles

- má odborné znalosti v oblasti specializovaných hudebně-teoretických předmětů a dokáže je spolehlivě aplikovat v praxi

- prokazuje hluboké znalosti z dějin hudby a speciálně jazzu

- orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

- prokazuje elementární znalosti v oblasti produkce uměleckého díla"

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Jazzový hudebník vystupující jakožto leader vlastních projektů či jako sideman v projektech cizích
  • hráč populárních, divadelních nebo studijových ansámblů
  • skladatel, aranžér, dirigent v rámci non-articifiální hudby
  • specializovaný pedagog ZUŠ, konzervatoří či hudebních gymnázií, specializovaný pracovník v hudebních a kulturních institucích

Jazzový hudebník vystupující jakožto leader vlastních projektů či jako sideman v projektech cizích, hráč populárních, divadelních nebo studijových ansámblů, skladatel, aranžér, dirigent v rámci non-articifiální hudby, specializovaný pedagog ZUŠ, konzervatoří či hudebních gymnázií, specializovaný pracovník v hudebních a kulturních institucích

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Psychologie a Pedagogika, Teorie jazzové improvizace, Jazzová harmonie

Specifikace oboru
Kód JAZZINT
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024