Interpretace a teorie interpretace

Absolventi prokazují nadprůměrné všeobecné znalosti historických a kulturních souvislostí

- mají přehled o dosavadním vývoji vědeckého výzkumu na mezinárodní úrovni

- ovládají vědecko-výzkumné pracovní metody, které dokáži aplikovat na principy vlastní um

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • publikační činnosti v odborném tisku, tvorby skript, monografií i vědeckých prací
  • je připraven pro náročnou uměleckou činnost a souhrn znalostí jej předurčuje k vysoce odborné a kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru

Absolvent má mnohostrannou možnost uplatnění, je schopen publikační činnosti v odborném tisku, tvorby skript, monografií i vědeckých prací, je připraven pro náročnou uměleckou činnost a souhrn znalostí jej předurčuje k vysoce odborné a kvalifikované úrovni výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru.

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní doktorskou zkouškou z vybraných předmětů obhajobou dizertační práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba disertační práce, státní doktorská zkouška

Specifikace oboru
Kód TEORINT
Typ Doktorské kombinované
Titul Ph.D.
Doba studia 4 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 03. 2021