Hudební produkce

Co nabízí obor Hudební produkce?

Hudební produkce na stejnojmenné katedře je relativně mladý obor, který vznikl na JAMU před pětadvaceti lety. Právě zde odstartovalo svou kariéru mnoho absolventů, kteří působí na pozicích hudebních manažerů, agentů, ředitelů festivalů nebo dokonce ředitelů orchestrů v České republice a na Slovensku. Jeho posláním je příprava uměleckých manažerů a producentů na jejich budoucí posty a neustálý rozvoj jejich vlastní kreativity. 

Kdo se může na Hudební produkci hlásit?

Pro studium bakalářského stupně studia Hudební produkce nemusí být uchazeč školeným hudebníkem, nebo mít praxi v oblasti hudby. Studium je určeno všem absolventům středních škol, kteří prokáží svůj organizační talent, manažerské předpoklady a zjevný zájem o hudbu a kulturní dění.  

Posláním bakalářského studijního programu je připravovat posluchače na profese středního managementu v hudebních institucích a dalších kulturních a uměleckých institucích včetně hudebního školství, i v dalších subjektech kreativního hudebního života, hudebního průmyslu, uměleckých agentur, případně ve vlastních projektech. 

Cílem studia je připravit absolventa – produkčního:

  • pro profese středního managementu v hudebních institucích;
  • se znalostmi o problematice hudebního prostředí, procesu umělecké tvorby, vedení týmu, práva, psychologie, ekonomického rozhledu, komunikace a marketingu;
  • s dobrou jazykovou znalostí dvou světových cizích jazyků
  • s hlubokými znalostmi o vedení týmů, pracovních skupin a hudebních pracovišť;
  • s praktickými zkušenostmi při produkcích (ve Studiu devítka, hudebně dramatické laboratoři, nahrávacím studiu a při konkrétních školních projektech: výstupy Komorní opery HF JAMU, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka, festival Setkávání nové hudby plus a při vlastních závěrečných kulturních projektech;
  • vybaveného kontakty se zahraničními i tuzemskými odborníky z oblasti hudební produkce a managementu, například formou realizace Symposia: umění | hudba | management.

Co se ještě studenti naučí?

JAMU vzdělává studenty nejen v oblasti uměleckého provozu, ale také v managementu, ekonomii, marketingu nebo příslušné legislativě. Katedra hudební produkce tyto dovednosti a znalosti dále rozvíjí a poskytuje studentům svobodu v jejich seberealizaci, ať už budou chtít být produkčními nebo specialisty na marketing a komunikaci. Během studia však nejde jen o samotnou výuku. Studenti si též projdou také bohatou praxí, a to nejen při přípravě představení Komorní opery HF JAMU, ale i u partnerů fakulty, jako je např. Filharmonie Brno, Národní divadlo Brno a mnoho dalších. Teoretickou výuku doplňuje katedra řadou odborných setkání a konferencí, jako je například Symposium Umění Hudba Management.

Jak studenti zakončují studium?

Na závěr tříletého studia studenti předkládají nejen svou bakalářskou práci, ale také připravují svůj vlastní absolventský projekt s hudebním, hudebně-vědným a jiným zaměřením. 

Kde najdou absolventi Hudební produkce uplatnění?

Absolvent bakalářského stupně studia hudebního manažerství je schopný nejen uvádět  teoretické poznatky do praxe, ale má celkový přehled o kulturní (hudební) sféře. Orientuje se v problematice dějin hudby a ovládá základní principy dramaturgie, marketingu, PR a uměleckého provozu. Po studiu je absolvent schopný působit na mnoha pozicích v nižším nebo středním managementu orchestrů a kulturních organizací obecně, jako produkční, tajemník festivalu, referent na pozicích marketingu a komunikace, nebo je také připraven na dráhu hudebního manažera zajišťujícího booking, touring, promo, ekonomiku či rozvoj umělce. Díky široké škále znalostí a dovedností se naši absolventi uplatňují mimo jiné i na manažerských postech v nadnárodních korporátech v oblasti IT, marketingu či jiných odvětvích.

Specifikace oboru
Kód HUDPRO
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
B0215A310028 Hpro:B Hudební produkce
Akreditováno do 16. 10. 2030