Hudební produkce

Studijní program hudební produkce připravuje odborníky (manažery, produkční) pro profesní dráhu v širokém okruhu hudebních institucí – orchestrů, divadel (zejména s operním provozem), uměleckých agentur, uměleckých škol a pro nezávislou umělecko-manažerskou činnost tak, aby se zachovalo a dlouhodobě šířilo dobré jméno české hudby doma i v zahraničí, hudební kulturní dědictví a současná soudobá hudba i v její experimentální podobě

Cíl studijního programu:

Posláním bakalářského studijního programu je připravovat posluchače na profese středního managementu v hudebních institucích a dalších kulturních a uměleckých institucích včetně hudebního školství, i v dalších subjektech kreativního hudebního života, hudebního průmyslu, uměleckých agentur, případně ve vlastních projektech.

Cílem studia je připravit absolventa – produkčního:

- pro profese středního managementu v hudebních institucích;

- se znalostmi o problematice hudebního prostředí, procesu umělecké tvorby, vedení týmu, práva, psychologie, ekonomického rozhledu, komunikace a marketingu;

- s dobrou jazykovou znalostí dvou světových cizích jazyků

- s hlubokými znalostmi o vedení týmů, pracovních skupin a hudebních pracovišť;

- s praktickými zkušenostmi při produkcích (ve Studiu devítka, hudebně dramatické laboratoři, nahrávacím studiu a při konkrétních školních projektech: výstupy Komorní opery HF JAMU, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka, festival Setkávání nové hudby plus a při vlastních závěrečných kulturních projektech;

- vybaveného kontakty se zahraničními i tuzemskými odborníky z oblasti hudební produkce a managementu, například formou realizace Symposia: umění | hudba | management.

Studijní program hudební produkce připravuje odborníky (manažery, produkční) pro profesní dráhu v širokém okruhu hudebních institucí – orchestrů, divadel (zejména s operním provozem), uměleckých agentur, uměleckých škol a pro nezávislou umělecko-manažerskou činnost tak, aby se zachovalo a dlouhodobě šířilo dobré jméno české hudby doma i v zahraničí, hudební kulturní dědictví a současná soudobá hudba i v její experimentální podobě.

Cíl studijního programu:

Posláním bakalářského studijního programu je připravovat posluchače na profese středního managementu v hudebních institucích a dalších kulturních a uměleckých institucích včetně hudebního školství, i v dalších subjektech kreativního hudebního života, hudebního průmyslu, uměleckých agentur, případně ve vlastních projektech.

Cílem studia je připravit absolventa – produkčního:

- pro profese středního managementu v hudebních institucích;

- se znalostmi o problematice hudebního prostředí, procesu umělecké tvorby, vedení týmu, práva, psychologie, ekonomického rozhledu, komunikace a marketingu;

- s dobrou jazykovou znalostí dvou světových cizích jazyků

- s hlubokými znalostmi o vedení týmů, pracovních skupin a hudebních pracovišť;

- s praktickými zkušenostmi při produkcích (ve Studiu devítka, hudebně dramatické laboratoři, nahrávacím studiu a při konkrétních školních projektech: výstupy Komorní opery HF JAMU, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka, festival Setkávání nové hudby plus a při vlastních závěrečných kulturních projektech;

- vybaveného kontakty se zahraničními i tuzemskými odborníky z oblasti hudební produkce a managementu, například formou realizace Symposia: umění | hudba | management.

Absolvent se může uplatnit zejména v těchto profesích:

- manažer uměleckého souboru, festivalu, umělecké agentury, kulturní instituce, kulturního projektu,

- manažer marketingu,

- nižší nebo střední pracovní pozice v managementu symfonického orchestru,

- produkční v operním provozu (např. produkční koordinující provoz operního souboru),

- řídící či pomocné řídící pozice na úrovni základních uměleckých škol,

- referent pro jednotlivé akce/event manažer,

- tajemník orchestru, tajemník uměleckého provozu.

- referent pro styk s veřejností,

- fundraiser kulturních projektů / uměleckých souborů,

- podnikatel – OSVČ ve vlastní agentuře.

Pro tvorbu studijních plánů je používán systém ECTS. Rozsah vyučující hodiny je 45 minut, přičemž pravidelná výuka jednotlivých předmětů je vesměs plánována jako dvouhodinová, tj. 90 minut.

Systém studia směřuje k souhrnnému počtu minimálně 180 kreditů za tři roky studia. Vytváříme jej tak, aby student mohl skladbou předmětů dosáhnout standardně 30 kreditů za semestr (60 kreditů za jeden rok studia) s minimálním požadavkem 15 kreditů za semestr.

Studijní program hudební produkce je realizován Katedrou hudebních produkce na HF JAMU. Výuka je koncipována komplexně a kombinuje několik forem:

- individuální kontaktní výuku,

- výuku projektovou, při níž posluchači přímo získávají dovednosti a profesní návyky, ověřují své schopnosti i teoretické znalosti a konfrontují své profesní zacílení,

- praktická cvičení, práci s textem, přednášky,

- samostudium a další formy výuky.

Důležitou roli během studia hraje vytváření tvůrčích týmů, které studentům umožňují konfrontovat své dosažené teoretické znalosti a také objevovat své osobní profesní zacílení.

Povinné předměty lze rozdělit do čtyř základních kategorií: teoretické předměty (zahrnující základní teoretické předměty programu, předměty základu oboru), předměty profilujícího základu, předměty zkušenostního učení (praktické) a předměty profesní přípravy.

Povinně volitelné a volitelné předměty směřují k rozšíření specializovaných znalostí v oblasti hudební produkce či hudební estetiky a hudebních technologií.

Specifikace oboru
Kód HUDPRO
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
B0215A310028 Hpro:B Hudební produkce
Akreditováno do 16. 10. 2030