Hudební produkce

Co nabízí obor Hudební produkce?

Hudební produkce na stejnojmenné katedře je relativně mladý obor, který vznikl na JAMU před pětadvaceti lety. Právě zde odstartovalo svou kariéru mnoho absolventů, kteří působí na pozicích hudebních manažerů, agentů, ředitelů festivalů nebo dokonce ředitelů orchestrů v České republice a na Slovensku. Jeho posláním je příprava uměleckých manažerů a producentů na jejich budoucí posty a neustálý rozvoj jejich vlastní kreativity. 

Kdo se může na magisterské studium Hudební produkce hlásit?

Na magisterské studium Hudební produkce se hlásí ti studenti, kteří dokončí bakalářské studium v oboru hudební produkce, management či management v kultuře a další podobné obory. Pokud uchazeč pochází z jiné školy, záleží na individuálním posouzení, zda-li může studovat na magisterském oboru, či zda je zapotřebí, aby si doplnil některé předměty z bakalářského studia. 

Co se ještě studenti naučí?

JAMU vzdělává studenty nejen v oblasti uměleckého provozu, ale také v managementu, ekonomii, marketingu nebo příslušné legislativě. Katedra hudební produkce tyto dovednosti a znalosti dále rozvíjí a poskytuje studentům svobodu v jejich seberealizaci, ať už budou chtít být produkčními nebo specialisty na marketing a komunikaci. Během studia však nejde jen o samotnou výuku. Studenti si též projdou také bohatou praxí, a to nejen při přípravě představení Komorní opery HF JAMU, ale i u partnerů fakulty, jako je např. Filharmonie Brno, Národní divadlo Brno a mnoho dalších. Teoretickou výuku doplňuje katedra řadou odborných setkání a konferencí, jako je například Symposium: Umění Hudba Management.

Jak studenti zakončují magisterské studium?

Na závěr dvouletého magisterského studia studenti předkládají nejen svou diplomovou práci, ale také připravují vlastní absolventský projekt s hudebním, hudebně-vědným a jiným zaměřením. Oproti předchozímu bakalářskému projektu by ten magisterský měl být komplexnější a jeho součástí je i producentský záměr.

 

Kde najdou absolventi magisterského studia Hudební produkce uplatnění?

 • vedoucí oddělení marketingu v hudebních institucích
 • intendant a impresário
 • manažer velkého mezinárodního projektu / festivalu
 • vedoucí projektové kanceláře/projektový manažer
 • ředitel festivalu
 • vedoucí výchovy a vzdělávání v hudební instituci
 • hudební ředitel
 • generální manažer/ředitel orchestru
 • producent
 • vedoucí kulturního odboru městského úřadu
 • vedoucí kulturního centra města
 • umělecký šéf
 • dramaturg
 • manažer neziskové organizace
 • umělecký manažer/umělecký agent / OSVČ
 • vedoucí pracovník ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií. 

Co si musejí uchazeči o magisterské studium připravit k přijímacím zkouškám?

Uchazeči o magisterské studium vykonávají při přijímací zkoušce test z anglického nebo německého jazyka. U ústního pohovoru poté předkládají záměr své diplomové práce a absolventského projektu, který by chtěli realizovat. 

Specifikace oboru
Kód HUDPRO
Typ Navazující prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
N0215A310014 Hpro:N Hudební produkce
Akreditováno do 16. 10. 2030