Hra na tubu

Obor je realizován Katedrou dechových nástrojů

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Absolventi prokazují široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného hudebního nástroje a repertoáru komorních ansámblů

- má hlubokou znalost v oblasti dějin a literatury nástroje, hudební historie a estetiky

- orientují se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

- ovládají základní principy pedagogické práce

- podrobně se orientují v soudobých trendech metodiky

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní recitály
  • hráč symfonického, komorního nebo divadelního orchestru
  • vedoucí nebo člen komorních ansámblů
  • pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů, pracovník v hudebních a kulturních institucích

sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní recitály, hráč symfonického, komorního nebo divadelního orchestru, vedoucí nebo člen komorních ansámblů, pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů, pracovník v hudebních a kulturních institucích

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Dějiny a literatura nástroje

Specifikace oboru
Kód TUBA
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024