Hra na klavír

Obor je realizován Katedrou klavírní interpretace

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Absolvent je schopen samostatné orientace v základních interpretačních problémech v hlavních stylových období

- je vybaven speciálními znalostmi, nutnými k interpretaci děl barokního období

- je schopen samostatně nastudovat party komorních děl

- výsledky svého studia je schopen koncertně přednést

- na základě nástrojové praxe i příslušné přípravy je schopen vlastní pedagogické činnosti"

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vystupovat jako sólista
  • být členem komorního souboru klasického obsazení
  • kvalifikovaně vyučovat hru na příslušný nástroj jak v sólovém, tak v komorním zaměření od ZUŠ přes konzervatoře až po akademie

Absolvent může vystupovat jako sólista, být členem komorního souboru klasického obsazení a kvalifikovaně vyučovat hru na příslušný nástroj jak v sólovém, tak v komorním zaměření od ZUŠ přes konzervatoře až po akademie.

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Psychologie a pedagogika, Metodika klavírní hry, Dějiny a literatura nástroje

Specifikace oboru
Kód KLAVIR
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024