Hra na fagot

Obor je realizován Katedrou dechových nástrojů

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Absolvent je instrumentalista, který v průběhu studia

- zvládl základní sólový repertoár různých stylových období

- absolvoval přípravu k profesi orchestrálního hráče

- prošel průpravou v komorních souborech

- připravoval se na dráhu pedagogickou

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent může vystupovat jako sólista
  • být členem komorních souborů klasického obsazení nebo v souborech soudobé hudby
  • zastávat místa v symfonických nebo komorních orchestrech
  • vyučovat hru na fagot jak v sólovém, tak v komorním zaměření na ZUŠ a konzervatořích

Absolvent může vystupovat jako sólista, být členem komorních souborů klasického obsazení nebo v souborech soudobé hudby, zastávat místa v symfonických nebo komorních orchestrech, vyučovat hru na fagot jak v sólovém, tak v komorním zaměření na ZUŠ a konzervatořích.

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Psychologie a pedagogika, Metodika

Specifikace oboru
Kód FAGOT
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024