Hra na bicí nástroje

Ze studijního magisterského programu Hra na bicí nástroje vycházejí hudebníci s vysokou kvalifikací, schopností interpretovat, tvořit kompozice a aranžovat repertoár v celé jeho šíři. 

Studijní program si mohou zvolit také ti studenti, kteří se chtějí věnovat hudební pedagogické profesi a vyučovat na základních uměleckých školách, konzervatořích, hudebních gymnáziích a vysokých školách (hudebních akademiích).

Co bude absolvent Hry na bicí nástroje po ukončení magisterského studia umět? 

 • bude umět rozvíjet svou tvůrčí představivost a fantazii
 • bude umět pracovat s širokou škálou nástrojových či kompozičně-aranžérských technik a interpretačních přístupů
 • bude mít hluboké znalosti historie a literatury nástroje
 • bude se umět orientovat v estetice umění a znát vývoj uměleckých směrů
 • bude mít na vysoké úrovni dovednosti v interpretační či kompozičně-aranžérské oblasti 
 • nabude praktické zkušenosti díky práci na fakultních nebo celoškolských projektech, což jsou sólové, komorní i orchestrální projekty často s mezinárodní účastí, popřípadě nabude dalších zkušeností díky studijnímu pobytu v zahraničí
 • stane se samostatným, cílevědomým, zdravě sebevědomým a disciplinovaným umělcem, který bude umět efektivně plánovat a strukturovat vlastní práci a umět sebekriticky myslet
 • bude mít zdravé fyziologické a psychologické návyky, které může využít pro studium i veřejné provozování hudby
 • a nakonec se také naučí, jak správně přistupovat k vědecké práci a umět argumentovat na odborné profesionální úrovni při teoretických a tvůrčích diskusích.

V jakých profesích se může absolvent studijního programu Hra na bicí nástroje uplatnit? 

 • jako vysoce kvalifikovaný sólista, který účinkuje s orchestrem nebo sólista, jenž vystupuje na vlastních recitálech
 • hráč symfonického nebo divadelního orchestru
 • vedoucí nebo člen komorních ansámblů
 • pedagog ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol uměleckých směrů, soukromý pedagog

Za jakých podmínek se může zájemce o magisterské studium ucházet? 

Hlavní podmínkou je úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání, jehož student dosáhne v příslušném oboru a příslušné specializaci. Platí přitom, že specializace se nemohou při přechodu z jednoho do druhého stupně studia kombinovat. 

Uchazeči, kteří studovali bakalářské obory, musí také v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci. V rámci této praktické zkoušky se bude zjišťovat, jaké má uchazeč odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu.

Přijímací zkouška se koná formou sólového či komorního interpretačního výkonu.

Neoddělitelnou součástí přijímací zkoušky je prezentace, při níž uchazeč představí svůj koncept, jak by mělo navazující studium vypadat. Tato podmínka platí pro všechny tři specializace. Posuzovat ho bude komise, kterou ustanovil a schválil děkan Hudební fakulty JAMU. Tato komise také posoudí uchazečovu motivaci, znalosti a odbornou úroveň pro magisterský program.
Specifikace oboru
Kód BICINAS
Typ Navazující prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
N0215A310010 Hbnji:N Hra na bicí nástroje a jazz
Akreditováno do 28. 07. 2030