Hra na bicí nástroje

Co je cílem studia Hra na bicí nástroje?

Cílem studia je připravit absolventa tak, aby uměl pracovat s širokou škálou interpretačních či kompozičně-aranžérských dovedností, přístupů a technik, zároveň aby uplatňoval vlastní rozvinutou tvůrčí představivost a fantazii. Absolvent by měl být schopen zvládnout náročný, rozsáhlý a stylově rozličný repertoár a analyzovat interpretační či kompoziční problémy, včetně návrhů řešení pro sebe, ale i pro své žáky či kolegy. 

Kdo se na studium Hry na bicí nástroje může hlásit? 

Uchazeč musí v praktické zkoušce prokázat výjimečnou úroveň ve své specializaci a splnit předepsané podmínky přijímacího řízení. Praktická zkouška zjistí odborné a především umělecké předpoklady pro studium zvolené specializace daného studijního programu. Přijímací zkouška se koná formou sólového či komorního interpretačního výkonu. 

Co se dále studenti naučí?

V rámci studia získají hluboké znalosti hudební historie, estetiky umění a vývoje uměleckých směrů i praktické zkušenosti z fakultních nebo celoškolských projektů (sólové a ansámblové projekty, popřípadě zkušenosti ze zahraničních studijních pobytů). Seznámí se se zdravými fyziologickými a psychologickými návyky spojenými s nácvikem a veřejným provozováním hudby a naučí se i postupy, jak tvořit vědeckou práci. 

Jaké jsou konkrétní podmínky přijímacích zkoušek a co si uchazeč musí připravit?

Přijímací zkouška se uskuteční formou sólového interpretačního výkonu, případně s doprovodem klavíru.  Součástí je všeobecný vědomostní test, který tvoří 10% celkového hodnocení. Klavírní doprovod si každý uchazeč zajistí sám. 

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích: 

  • vysoce kvalifikovaný sólista vystupující s orchestrem nebo sólista vystupující na vlastních recitálech
  • hráč symfonického nebo divadelního orchestru 
  • vedoucí nebo člen komorních ansámblů 
  • pedagog ZUŠ, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol uměleckých směrů, soukromý pedagog 


Více informací naleznete na webu HF JAMU na profilu Katedry bicích nástrojů.
Specifikace oboru
Kód BICINAS
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace
B0215A310019 Hbnji:B Hra na bicí nástroje a jazz
Akreditováno do 28. 07. 2030