Hra na bicí nástroje

Obor bakalářského studia Hra na bicí nástroje je od akademického roku 2020/21 vypisován jako specializace Hra na bicí nástroje v bakalářském programu Hra na bicí nástroje a jazz

Obor je realizován Katedrou bicích nástrojů

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Studium připraví absolventa oboru hra na bicí nástroje jak pro samostatnou uměleckou činnost, tak i pro odbornou pedagogiku a vybaví jej potřebnými dovednostmi i teoretickými znalostmi.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent může vystupovat jako sólista
  • být členem komorních souborů soudobé hudby
  • zastávat místa v symfonických nebo komorních orchestrech
  • vyučovat hru na bicí nástroje na ZUŠ a konzervatořích

Absolvent může vystupovat jako sólista, být členem komorních souborů soudobé hudby, zastávat místa v symfonických nebo komorních orchestrech, vyučovat hru na bicí nástroje na ZUŠ a konzervatořích.

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Psychologie a pedagogika, Metodika

Specifikace oboru
Kód BICINAS
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024